Donationsbudget oktober

14 Oct 2013

Inga ändringar denna månad, dock kompletterad med betalningsinformation/direktlänkar till donationssidorna. Två av organisationerna hade automatisk betalning via kreditkort, dessa är utmärkta med (auto).

Sverige

Nätet

Världen

comments powered by Disqus