Donationsbudget september

01 Sep 2013

Eftersom jag (och troligen du också om du bor i Sverige och har ett jobb) tillhör den rikaste procenten av jordens befolkning tycker jag att det rimligt att jag fördelar en viss del av mitt överskott på ett rationellt och etiskt sätt. Vi bidrar genom vår skattesedel med en viss mängd av vårt överskott, men genom donationer kan jag få mer direkt kontroll över vad pengarna går till, och i bästa fall göra ett bättre val, som gör större nytta.

Jag har bestämt mig för att ge bort 5% av min månatliga inkomst, vilket jag tycker är en rimlig nivå, men jag ska försöka öka den efterhand. Det här ger 1500 kr att jobba med, som jag fördelat på tre kategorier.

Sverige

Inom Sverige täcker skatten många områden som annars skulle vara i behov av hjälp, så jag har fokuserat på två områden där jag tycker att statens politik inte håller måttet (eller är direkt kontraproduktiv). Här har jag också fördelen att jag kan vara i direkt kontakt med dom som genomför verksamheten, så att jag kan känna mig mer trygg med att donera till mer specifika ändamål.

  • Djurrättsalliansen 250 kr En av de mest effektiva avslöjarna av missförhållanden i svensk djurhållning.
  • Malmö asylgrupp 250 kr Asylgruppen i Malmö ger direkt stöd till några av dom svenska offren för den inhumana flyktingpolitik som bedrivs i EU

Nätet

  • EFF 250 kr (30$) Electronic frontier foundation arbetar för rättigheter på internet genom opinionsbildning och det amerikanska rättssystemet.

  • Tor servers / DFRI 100 kr DFRI driver ett antal accessnoder för TOR med hög kapacitet, vilket ger möjlighet för internetanvändare som bor i repressiva regimer att få tillgång till det publika Internet.

  • Wikipedia 150 kr Den webbplats jag besöker mest

  • Software in the Public Interest 100kr SPI är en samordningsorganisation för fri mjukvara, dom stödjer bland annat linuxdistributionen Debian med flera projekt för fri progamvara

Världen

Trots att Sverige ger bistånd till många länder är det inte tydligt att det som ges är det mest rationella. Jag har följt råden från GiveWell, som granskar humanitära biståndsorganisationer efter principer om effektivitet och transparens.

  • Against malaria foundation 250 kr (30$) AMF distribuerar myggnät i malariadrabbade områden, för mitt bidrag kan dom köpa in och distribuera 10 nät som kan användas under flera år.

  • Givedirectly 250 kr (30$) GiveDirectly jobbar med större direktdonationer (ca 1000$/person) till fattiga, som de kan använda på det sätt dom tycker är bäst.

Hur ser din donationsbudget ut och varför?

comments powered by Disqus