github twitter linkedin email rss
Donationsbudget oktober
Oct 14, 2013
1 minute read

Inga ändringar denna månad, dock kompletterad med betalningsinformation/direktlänkar till donationssidorna. Två av organisationerna hade automatisk betalning via kreditkort, dessa är utmärkta med (auto).

Sverige

Nätet

Världen


Back to posts


comments powered by Disqus